żeglarz jachtowy

Cele szkoleniowe:
szkolenie realizowane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego nastawione jest na przygotowanie kursantów do egzaminu oraz do samodzielnego i bezpiecznego żeglowania w przyszłości.
Osoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: wybranych przepisów obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych, budowy jachtu, teorii żeglowania, locji, ratownictwa, teorii manewrowania, meteorologii, podstawowych zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, umiejętności praktyczne w zakresie eksploatacji jachtu śródlądowego, prac bosmańskich oraz samodzielnego manewrowania jachtem na żaglach i silniku.

Program szkolenia:
zajęcia praktyczne na jachtach: zapoznanie się ze sprzętem, przygotowanie sprzętu – taklowanie i trymowanie, tl_files/ncz/szkolenia/zegjach/kurs044.jpgpoznanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć na wodzie, nauka i doskonalenie podstawowych manewrów, żegluga na kursach ostrych i pełnych, zwroty przez sztag i przez rufę, dojście i odejście od boi, alarm „człowiek za burtą” dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf. 

Sprzęt do nauki:
jachty kabinowe klasy Balt 23 Armor gwarantują wszechstronność i efektywność szkolenia. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników kamizelki asekuracyjne. Sale wykładowe, specjalistyczne pracownie: szkutnicza, mechaniczna, gabinet nawigacyjno-meteorologiczny.

Kadra szkoleniowa:
instruktorzy z dużym doświadczeniem w pracy szkoleniowej legitymujący się uprawnieniami wymaganymi przez Polski Związek Żeglarski.
tl_files/ncz/szkolenia/zegjach/kurs051.jpg
Uczestnicy:
wszyscy chętni w wieku od 14 lat. Od uczestników szkolenia na patent żeglarza jachtowego wymagana jest umiejętność pływania, oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa, w przypadku osób niepełnoletnich również zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Wyposażenie osobiste uczestnika:
ciepła odzież, buty sportowe na miękkiej podeszwie, kurtka „wiatrówka”, czapka wełniana, czapka z daszkiem, krem z filtrem, zeszyt, długopis.

Cena zawiera:
- szkolenie praktyczne i teoretyczne
- czarter sprzętu: jachty klasy Balt 23 Armor, kamizelkę asekuracyjną
- opiekę szkoleniową w trakcie zajęć

Cena nie zawiera:
- opłaty za egzamin i za wystawienie patentu
- ubezpieczenia NNW
- zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelu i tawerny znajdujących się na terenie NCZ. Dodatkowe informacje i rezerwacje: tel: (058) 322 26 05.

Podane terminy obowiązują w sezonie

Symbol

Ilość dni

Termin

Cena

ŻJ1

9

oferta w opracowaniu

 

ŻJ2

 9

oferta w opracowaniu

 

Kurs weekendowy:
realizacja całości programu szkolenia odbywa się podczas weekendowych spotkań. Idealna forma szkolenia dla osób pracujących i tych wszystkich, którzy chcą spędzić zaplanowany urlop na samodzielnym żeglowaniu.

Symbol

Ilość dni

Termin

Cena

Żjw 1

 

 

Oferta w opracowaniu

 

 

 

jachtowy sternik morski

Cele szkoleniowe:
szkolenie realizowane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego nastawione jest na przygotowanie kursantów do egzaminu oraz do samodzielnego, bezpiecznego żeglowania po morzu w przyszłości.

Osoba odbywająca szkolenie na stopień jachtowego sternika morskiego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: wybranych przepisów dotyczących uprawiania żeglarstwa na wodach morskich, budowy i eksploatacji jachtu, teorii żeglowania i manewrowania, nawigacji, locji morskiej, meteorologii, zasad sygnalizacji, łączności, ratownictwa i organizacji służb ratowniczych oraz umiejętności praktyczne w zakresie manewrowania jachtem morskim o długości do 18 m na żaglach i silniku.

Program szkolenia:
zajęcia praktyczne na jachtach –
- Nautiner 30 – przygotowanie do egzaminu obejmującego dojście i odejście od nabrzeża, alarm „człowiek za burtą”, dojście i odejście od boi, stawanie w dryf.
Zajęcia teoretyczne wg. programu PZŻ realizowane są m.in. w specjalistycznych pracowniach: szkutniczej-malarskiej, mechanicznej, gabinecie nawigacyjno-meteorologicznym.

Sprzęt do nauki:
jacht klasy Nautiner 30, gwarantuje wszechstronność i skuteczność szkolenia. Gabinet nawigacyjno-meteorologiczny z pełnym wyposażeniem: GPS, radar z mapą nawigacyjną, mapy elektroniczne, przybory nawigacyjne (trójkąty nawigacyjne, cyrkle), wydawnictwa nawigacyjne (locje, spisy świateł, mapy), wiatromierz, urządzenia do łączności: stacjonarny zestaw UKF, radiotelefony morskie.

Kadra szkoleniowa:
instruktorzy z dużym doświadczeniem w pracy szkoleniowej legitymujący się uprawnieniami wymaganymi przez Polski Związek Żeglarski.

Uczestnicy:
wszyscy chętni w wieku od 18 lat. Od uczestników szkolenia na patent jachtowego sternika morskiego wymagana jest umiejętność pływania, oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa oraz staż morski – opinie z co najmniej 2 rejsów pełnomorskich w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.

Wyposażenie osobiste uczestnika:
ciepła odzież, buty sportowe na miękkiej podeszwie, kurtka „wiatrówka”, czapka wełniana, czapka z daszkiem, krem z filtrem, zeszyt, długopis.

Cena zawiera:
- szkolenie praktyczne (40 godzin) i teoretyczne (35 godzin)
- czarter sprzętu: jacht klasy Nautiner 30,
- opiekę szkoleniową, sale wykładowe z pełnym wyposażeniem

Cena nie zawiera:
- opłaty za egzamin i za wystawienie patentu
- ubezpieczenia NNW
- zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelu i Tawerny znajdujących się na terenie NCZ.
Dodatkowe informacje i rezerwacje: tel: (058) 322 26 05.

Symbol

Ilość dni

Termin

CenaOferta w opracowaniuKurs weekendowy:
realizacja całości programu szkolenia odbywa się podczas weekendowych spotkań. Idealna forma szkolenia dla osób pracujących.

Symbol

Ilość dni

Termin

Cena
Oferta w opracowaniu

 

 

sternik motorowodny

Cele szkoleniowe:
szkolenie realizowane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego nastawione jest na przygotowanie kursantów do egzaminu na patent sternika motorowodnego oraz do samodzielnego, bezpiecznego pływania w przyszłości.

Program obozu:
szkolenie teoretyczne obejmuje zagadnienia dotyczące wiadomości ogólnych (historii i organizacji sportu motorowodnego), przepisów, budowy jachtów motorowych, silników i urządzeń napędowych, prac bosmańskich, locji śródlądowej, meteorologii, ratownictwa, ochrony środowiska i etyki wodniackiej, teorii manewrowania. Szkolenie praktyczne obejmuje manewrowanie jachtem motorowym z silnikiem o mocy do 60 KW, pracę w charakterze członka załogi.

Sprzęt do nauki:
łodzie motorowe typu ponton, sale wykładowe, specjalistyczne pracownie mechaniczna i szkutniczo-malarska. 

Kadra szkoleniowa:
instruktorzy z dużym doświadczeniem w pracy szkoleniowej legitymujący się uprawnieniami wymaganymi przez Ministerstwo Sportu i PZMWiNW.

Uczestnicy:
wszyscy chętni w wieku od 14 lat. Od uczestników szkolenia na patent sternika motorowodnego wymagana jest umiejętność pływania, oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa, w przypadku osób niepełnoletnich również zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Wyposażenie osobiste uczestnika:
ciepła odzież, buty sportowe na miękkiej podeszwie, kurtka „wiatrówka”, czapka wełniana, czapka z daszkiem, krem z filtrem, zeszyt, długopis.

Cena zawiera:
- szkolenie teoretyczne (24 godzin) i praktyczne (3 godziny). Realizacja całości programu szkolenia odbywa się podczas weekendowych spotkań
- czarter sprzętu: ponton z paliwem
- opiekę szkoleniową, sale wykładowe z pełnym wyposażeniem
Cena nie zawiera:
- opłaty  za egzamin i za wystawienie patentu
- ubezpieczenia NNW
- zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelu i Tawerny  znajdujących się na terenie NCZ. Dodatkowe informacje i rezerwacje: tel: (058) 322 26 05.

Symbol       Ilość dni     Termin Cena   

SMW1

SMW2

Oferta w opracowaniu


 

 

Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele.

motorowodny sternik morski

Cele szkoleniowe:
szkolenie realizowane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego nastawione jest na przygotowanie kursantów do egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego oraz do samodzielnego, bezpiecznego pływania w przyszłości.

Program obozu:
szkolenie teoretyczne prowadzone m.in. w specjalistycznych pracowniach: szkutniczo-malarskiej i mechanicznej obejmuje zagadnienia dotyczące wiadomości ogólnych, przepisów, wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych, nawigacji, locji, meteorologii, sygnalizacji i łączności, ratownictwa, silników i układów napędowych, mechanizmów, urządzeń i instalacji jachtowych, teorii manewrowania. Szkolenie praktyczne obejmuje manewrowanie jachtem motorowym z silnikiem o mocy ponad 60 KM, pracę w charakterze członka załogi oraz prowadzenie szybkiego jachtu motorowego.

Sprzęt do nauki:
jachty motorowe typu Conrad 900M, Arvor 250, Arvor 215, łodzie motorowe typu ponton, sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audio-video (projektor, visualizer, nagłośnienie), specjalistyczne pracownie mechaniczna i szkutniczo-malarska, gabinet nawigacyjno-meteorologiczny z pełnym wyposażeniem: GPS, radar z mapą nawigacyjną, mapy elektroniczne, przybory nawigacyjne (trójkąty nawigacyjne, cyrkle), wydawnictwa nawigacyjne (locje, spisy świateł, mapy), wiatromierz, urządzenia do łączności: stacjonarny zestaw UKF, radiotelefony morskie.

Kadra szkoleniowa:
instruktorzy z dużym doświadczeniem w pracy szkoleniowej legitymujący się uprawnieniami wymaganymi przez Ministerstwo Sportu i PZMWiNW.

Uczestnicy:
wszyscy chętni w wieku od 18 lat. Od uczestników szkolenia na patent motorowodnego sternika morskiego wymagana jest umiejętność pływania, oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa, staż co najmniej 200 godzin w co najmniej 2 rejsach.
Wyposażenie osobiste uczestnika:
ciepła odzież, buty sportowe na miękkiej podeszwie, kurtka „wiatrówka”, czapka wełniana, czapka z daszkiem,  zeszyt, długopis.

Cena zawiera:
- szkolenie praktyczne (6 godzin) i teoretyczne (23 godziny)
Realizacja całości programu szkolenia odbywa się podczas weekendowych spotkań
- czarter sprzętu: jacht motorowy  z paliwem
- opiekę szkoleniową, sale wykładowe z pełnym wyposażeniem
Cena nie zawiera:
- opłaty  za egzamin i za wystawienie patentu
- ubezpieczenia NNW
- zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelu i Tawerny  znajdujących się na terenie NCZ. Dodatkowe informacje i rezerwacje: tel: (058) 322 26 05.

Symbol     Ilość dni     

Termin

Cena         


Oferta w opracowaniu

Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele.

 

optymist

Cele szkoleniowe:

zapoznanie się ze sprzętem, klarowanie łódki, poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć na wodzie, nauka i doskonalenie podstawowych manewrów, żegluga na kursach ostrych i pełnych, zwroty na wiatr i z wiatrem, start w regatach obozowych.

Program szkolenia:

zajęcia teoretyczne z budowy jachtu i teorii żeglowania na łódkach typu optymist, zajęcia praktyczne na wodzie, nauka węzłów, start w mini-regatach obozowych, rejs długodystansowy, gry i zabawy integracyjne.

Sprzęt do nauki:

jednoosobowe łódki klasy Optymist. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników kamizelki asekuracyjne oraz ubrania piankowe.

Kadra szkoleniowa:

trenerzy i instruktorzy z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi. Każdy szkoleniowiec jest wyposażony
w motorówkę typu ponton do zabezpieczenia zajęć na wodzie.

Uczestnicy:

dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Zajęcia będą prowadzone w grupach maksymalnie do 10 osób na jednego instruktora.

Wyposażenie osobiste uczestnika:

ciepła odzież, buty piankowe lub tenisówki, buty sportowe, kurtka „wiatrówka”, czapka wełniana, czapka z daszkiem, krem z filtrem, strój kąpielowy.

Cena zawiera:

- szkolenie praktyczne i teoretyczne (24 godzin)
- czarter sprzętu: łódka klasy Optymist, kamizelka asekuracyjna
- opiekę szkoleniową i wychowawczą w trakcie zajęć

Cena nie zawiera:

- opłaty za wypożyczenie pianki – 50 zł od osoby za kurs
- ubezpieczenie NNW
- zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelu i Tawerny znajdujących się na terenie NCZ. Dodatkowe informacje i rezerwacje: tel: (058) 322 26 05.

Symbol     Ilość dni   Termin  Cena     

O 1

O 2


Oferta w opracowaniu


 

katamarany

Cele szkoleniowe:
zapoznanie się ze sprzętem, przygotowanie sprzętu (taklowanie i trymowanie), poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć na wodzie, nauka i doskonalenie podstawowych manewrów, żegluga na kursach ostrych i pełnych, zwroty na wiatr i z wiatrem, stawanie w dryfie oraz bezpieczny powrót do bazy, balastowanie i sterowanie katamaranem na trapezie,nauka podstawowych umiejętności regatowych (start, halsowanie, trzymanie w kryciu).

Program szkolenia:
zajęcia teoretyczne z budowy i teorii żeglowania na katamaranach, zajęcia praktyczne na wodzie, nauka węzłów, start w mini-regatach obozowych. Rejs długodystansowy, gry i zabawy integracyjne.

Sprzęt do nauki:
katamarany Hobie Cat 16 (dla dorosłych) i Hobie Dragon (dla dzieci) wyposażone w trapezy. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników kamizelki asekuracyjne.

Kadra szkoleniowa:
trenerzy i instruktorzy z dużym doświadczeniem w pracy szkoleniowej. Każdy szkoleniowiec jest wyposażony
w   motorówkę typu ponton do zabezpieczenia zajęć na wodzie.

Uczestnicy:
wszyscy chętni w wieku od 10 lat. Zajęcia będą prowadzone w grupach maksymalnie do 10 osób na jednego instruktora.

Wyposażenie osobiste uczestnika:
ciepła odzież, buty piankowe lub tenisówki, buty sportowe, kurtka „wiatrówka”, czapka wełniana, czapka z daszkiem, krem z filtrem, strój kąpielowy.

Cena zawiera:
- szkolenie praktyczne i teoretyczne   (25 godzin)
- czarter sprzętu: katamarany Hobie Cat 16 i Hobie Dragon, trapez, kamizelka asekuracyjna
- opiekę szkoleniową i wychowawczą w trakcie zajęć

Cena nie zawiera:
- opłaty za wypożyczenie pianki – 50 zł od osoby za kurs
- ubezpieczenia NNW
- zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelu i Tawerny  znajdujących się na terenie NCZ. Dodatkowe informacje i rezerwacje: tel: (058) 322 26 00.


Poniżej terminy szkoleń na 2017 rok.

Symbol          Ilość dni     Termin                   Cena    

 

K 1

K 2

K 3

K 5

K 6

K 7

K 8

K 95 dni

26- 30 czerwca

3 - 7 lipca

10 - 14 lipca

17 -21 lipca

24 - 28 lipca

31 lipca- 4 sierpnia

7-11 sierpnia

14- 18 sierpnia


 

 

750 zł


 


Kursy weekendowe:
dwudniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne (10 godzin) to doskonała okazja do świetnej zabawy i aktywnego wypoczynku nad morzem.
Program kursu dostosowywany jest każdorazowo do oczekiwań i możliwości kursanta.
Cele szkoleniowe to m.in.:
- opanowanie umiejętności sterowania jednostką w trakcie rekreacyjnego pływania na akwenie Zatoki Gdańskiej
- zapoznanie się ze specyfiką „mokrego”, pełnego energii pływania na jednym kadłubie
- przyswojenie podstawowej wiedzy żeglarskiej niezbędnej do bezpiecznego poruszania się na wodzie
- dla żeglarzy zaawansowanych doskonalenie wcześniej opanowanych umiejętności.


 

 

windsurfing

Cele szkoleniowe:
zapoznanie się i przygotowanie sprzętu (taklowanie,  trymowanie), poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć na wodzie, nauka i doskonalenie podstawowych manewrów, żegluga na kursach ostrych i pełnych, zwroty na wiatr i z wiatrem, pływanie w trapezie, nauka podstawowych umiejętności regatowych (start, halsowanie, trzymanie w kryciu).

Program obozu:
zajęcia teoretyczne z budowy i teorii żeglowania na windsurfingu, zajęcia praktyczne na wodzie, nauka węzłów, start w mini-regatach obozowych. Rejs długodystansowy, gry i zabawy integracyjne.

Sprzęt do nauki:
deski z żaglem (najnowsze modele dla dzieci i młodzieży), trapezy. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników kamizelki asekuracyjne.

Kadra szkoleniowa:
trenerzy i instruktorzy z dużym doświadczeniem w pracy szkoleniowej. Każdy szkoleniowiec jest wyposażony
w  motorówkę typu ponton do zabezpieczenia zajęć na wodzie.

Uczestnicy:
wszyscy chętni w wieku od 10 lat. Zajęcia będą prowadzone w grupach maksymalnie do 10 osób na jednego instruktora.

Wyposażenie osobiste uczestnika:
ciepła odzież, buty piankowe lub tenisówki, buty sportowe, kurtka „wiatrówka”, czapka wełniana, czapka z daszkiem, krem z filtrem, strój kąpielowy.

Cena zawiera:
- szkolenie teoretyczne i praktyczne (24 godziny)
- czarter sprzętu: deska windsurfingowa, pędnik, trapez, kamizelka asekuracyjna
- opiekę szkoleniową i wychowawczą w trakcie zajęć

Cena nie zawiera:
- opłaty za wypożyczenie pianki – 50 zł od osoby za kurs
- ubezpieczenia NNW
- zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelu i Tawerny  znajdujących się na terenie NCZ. Dodatkowe informacje i rezerwacje: tel: (058) 322 26 05.

Symbol   Ilość dni    Termin                 Cena    

W 1

W 2

6 dni Oferta w opracowniu 800 zł

Kursy weekendowe:
dwudniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne (10 godzin) to doskonała okazja do świetnej zabawy i aktywnego wypoczynku nad morzem. Program kursu dostosowywany jest każdorazowo do oczekiwań i możliwości kursanta. W przypadku osób początkujących nastawiony jest na przyswojenie podstawowej wiedzy żeglarskiej niezbędnej do bezpiecznego poruszania się na wodzie, zaawansowanym żeglarzom pozawala na doskonalenie wcześniej opanowanych umiejętności.

Cena kursu: 400 zł / za osobę


 

warsztaty nawigacyjne

Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS oraz „Akademia Jachtingu” zapraszają na warsztaty  nawigacyjne.
Zajęcia odbywać się będą w wyspecjalizowanym gabinecie nawigacyjno-meteorologicznym NCŻ wyposażonym w komputery, mapy i pomoce nawigacyjne oraz elektroniczne urządzenia nawigacyjne (radar, system odbioru komunikatów meteorologicznych NAVTEX, system łączności UKF, stanowiska do symulacji zadań z nawigacji i locji, ekrany z mapami nawigacyjnymi C-MAP).

Program warsztatów:
- Repetytorium nawigacji zliczeniowej
- Ćwiczenia na mapach:„Co zrobić gdy zawiedzie GPS...”
- Locja: pomoce nawigacyjne polskie i zagraniczne, ćwiczenia
- Przygotowanie nawigacyjne rejsu morskiego
- Przygotowanie wejścia do portu
- Nawigacja na wodach pływowych
- Wprowadzenie: co żeglarz o pływach wiedzieć powinien
- Ćwiczenia na mapach:kalkulowanie i uwzględnianie prądów przy wykreślaniu kursu
- Przygotowanie wejścia do portu: obliczanie wysokości pływu w portach standardowych i dołączonych
- Nawigacja elektroniczna
- Charakterystyka i prezentacja urządzeń nawigacyjnych
- Elektroniczne pomoce nawigacyjne
- Ćwiczenia z obsługi gps i chartplottera
- Nawigacja elektroniczna na własnym laptopie - prezentacja

Cena zawiera:
- fachowe szkolenie pod  okiem doświadczonego instruktora
- materiały szkoleniowe
- odbitki map do celów szkoleniowych
- kawę i herbatę

Cena nie zawiera:
- zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelu i Tawerny znajdujących się na terenie NCŻ.


Symbol     Ilość dni    Termin                Cena     

N 1

N 2

N 3

2 dni (weekend)


 Oferta w opracowaniu

 

 

Kurs weekendowy:
Warsztaty organizujemy w sobotę w godzinach 10 - 17 i w niedzielę w godzinach 9 - 16
Informacje i zapisy:

mail: ncz@awf.gda.pl tel: 058 322 26 00

 

warsztaty meteorologiczne

Zapraszamy wszystkich chętnych uprawiających sporty wodne na warsztaty meteorologiczne. Zajęcia odbywać się będą w wyspecjalizowanym gabinecie nawigacyjno-meteorologicznym NCŻ .
Celem zajęć jest poznanie podstawowych zjawisk i procesów meteorologicznych wywierających wpływ na żeglugę, poszerzenie wiedzy z zakresu meteorologii żeglarskiej, oraz nabycie umiejętności prognozowania pogody.
Po zajęciach zapraszamy do skorzystania z usług z zakresu odnowy biologicznej: sauny oraz siłowni.

 

Program warsztatów:
- Mechanizmy kształtujące pogodę
- Układy baryczne, masy powietrza, fronty
- Obliczanie prędkości wiatru
- Odbiór, analiza i wykorzystanie komunikatów meteo
- Informacje z Internetu, WAP, SMS
- Ćwiczenia w odbieraniu komunikatów meteo w różnych językach
i analiza map pogody
- Nawigacja meteorologiczna
- Wiatry lokalne

Cena zawiera:
- fachowe szkolenie pod  okiem specjalisty
- materiały szkoleniowe
- możliwość skorzystania z sauny i siłowni

Cena nie zawiera:
- zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelu i Tawerny  znajdujących się na terenie NCŻ.
- Przy  rezerwacji proszę podać hasło „WARSZTATY METEO”. Rezerwacja miejsca noclegowego pod numerem 
   tel: (058) 322-26-00

Kurs weekendowy:
Wpłaty: na tydzień przed rozpoczęciem warsztatów.

Symbol        Ilość dni    Terminy                           Cena        
      M   1 dzień    wrzesień - grudzień    300 zł

Informacje i zapisy:
 Tel. 058 32 22 600
ncz@awf.gda.pl

manewrówka na silniku

MANEWROWANIE W PORCIE DUŻYM JACHTEM NA SILNIKU

Zapraszamy na weekendowe kursy manewrowe na silniku jachtem morskim „Śniadecki” oraz jachtem motorowym „Jędrzej”. Szkolenia przeznaczone są dla osób, które chciałyby nauczyć się samodzielnie prowadzić duże jachty, manewrować nimi w portach lub po prostu odświeżyć swoje umiejętności.
Zajęcia odbywają się w weekendy w Narodowym Centrum Żeglarstwa

Sprzęt:
„Śniadecki” dwumasztowy jacht typu  J-80.
Długość: 13,80m
Szerokość: 3,51m

„Jędrzej” jacht motorowy Conrad 900
Moc silnika:100 KM
Długość: 9,10m
Szerokość: 2,80m

Terminy:
Oferta w opracowaniu

Koszt:
350 zł / osoba

Cena zawiera:
Szkolenie praktyczne (20 godzin)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numer telefonu: 058-322-26-00
lub mailem: ncz@awf.gda.pl.

 

Doskonalenie manewru „CZŁOWIEK ZA BURTĄ” w żegludze morskiej

DOSKONALENIE MANEWRU „CZŁOWIEK ZA BURTĄ” W ŻEGLUDZE MORSKIEJ

Cele szkoleniowe:
Głównym celem szkolenia jest nauka skutecznego poszukiwania członka załogi, który wypadł za burtę w ciężkich warunkach pełnego morza.
W dzień i w nocy odbywać się będzie praktyczne szkolenie w poszukiwaniu i podnoszeniu ratowanego na pokład oraz udzielaniu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Będzie to również dobre repetytorium manewrowania jachtem dwumasztowym pod żaglami i konserwatorium na temat locji, meteorologii i aktualnej sytuacji na morzu. 

Program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne min.:
- psychologiczne podstawy nauczania manewru „człowiek za burtą”
- komendy
- matematyczne i meteorologiczne parametry środowiska
Zajęcia praktyczne na jachcie min.:
- nauka manewru „człowiek za burtą”
- manewr pod żaglami i powrót na miejsce zdarzenia
- poszukiwanie człowieka za pomocą radaru
- posługiwanie się pirotechnicznymi środkami bezpieczeństwa
- ćwiczenie podniesienia człowieka na pokład

Sprzęt do nauki:
- jacht klasy s/y Śniadecki – dwumasztowy  jacht morski 80m żagla
- radar Raymarine
- manekin
- rakiety, pławki dymne, tyczki

Kadra szkoleniowa:
Instruktorzy, kapitanowie z dużym doświadczeniem morskim.

Uczestnicy:
Przyszli kapitanowie, prowadzący prywatne i czarterowane jachty morskie oraz wszyscy zainteresowani doszkoleniem członkowie załóg. 

Wyposażenie osobiste uczestnika:
Ciepła odzież, sztormiak,  buty sportowe na miękkiej podeszwie, kalosze

Cena zawiera:
- szkolenie praktyczne (15 godzin) i teoretyczne (2 godziny)
- czarter sprzętu: jacht s/y Śniadecki wraz z paliwem
- 2 gorące posiłki, kawa, herbata
- ubezpieczenie uczestników NNW
- środki pirotechniczne
- inne urządzenia i środki niezbędne do szkolenia

Symbol   Termin                                       Cena

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

Oferta w opracowaniu
 

Zajęcia zaczynają się o godzinie 11 rano w Narodowym Centrum Żeglarstwa i trwają do godziny 6 rano następnego dnia. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest uczestnictwo minimum 6 uczestników.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
- telefon: 058 322 26 00
- mail: ncz@awf.gda.pl