I Memoriał dra Krzysztofa Zawalskiego
XX PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA GDAŃSKA w klasie L’EQUIPE i OPTIMIST Gr. B Gdańsk - Górki Zachodnie, 05-07.06.2015 r.
Meczowe Mistrzostwa Polski 3-5 października 2014 r.
XIX PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA GDAŃSKA w klasie L’EQUIPE, 420 i OPTIMIST Gr. B Gdańsk - Górki Zachodnie, 16-18.05.2014 r.
Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych w klasach SKUD 18 i 2,4mR, Gdańsk Górki Zachodnie 12-15.09.2013 r.
III Puchar LIMITO w klasie OPTIMIST 24-25.08.2013
XX L’EQUIPE EUROPEAN CHAMPIONSHIP GDAŃSK, Poland 27th July – 2nd August 2013

L’EQUIPE EUROPEAN CHAMPIONSHIP
GDAŃSK, Poland
27th July – 2nd August 2013

Notice of race

Appendix

XVIII PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA GDAŃSKA w klasie L’EQUIPE i 420 Gdańsk - Górki Zachodnie, 24-26.05.2013 r.

1.    Termin i miejsce
Regaty rozegrane zostaną w dniach 24-26.05.2013 r. (piątek – niedziela) na wodach Zatoki Gdańskiej, u ujścia Wisły Śmiałej w Gdańsku – Górki Zachodnie w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS, ul Stogi 20 A, 80-642 Gdańsk Górki Zachodnie.

2.    Organizator
Organizatorem regat jest Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk, ul. Czyżewskiego 29, 80-336 Gdańsk
tel. 58 552-02-05 lub 58 554-71-06, fax.  58 554-72-91, e-mail: semir@awf.gda.pl (Mirosław Seidel – Kierownik Biura Regat, tel. kom. 605 888 321), www.azsawfis.pl

3.    Przepisy
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z PRŻ 2013-2016, informacjami PZŻ na 2013 rok, przepisami klasowymi, zawiadomieniem o regatach oraz instrukcją żeglugi, która dostępna będzie w dniu zgłoszeń.

4.    Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia wstępne do Regat należy przesłać na adres organizatora do dnia 19.05.2013 r.
Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w pokoju Komisji Regatowej w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku – Górki Zachodnie w dniu 23.05.2013 r. (czwartek) od 16.00 do 19.00 i 24.05.2013 (piątek) od 09.00 do 10.00.

Wpisowe do Regat wynosi 120,- zł od załogi. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, licencje i ubezpieczenia OC wg ustaleń PZŻ oraz certyfikat jachtu - wydany przez PZŻ).
 
5.    Program regat
24.05.2013 r. (piątek)     - godz. 12.00 – start do I wyścigu
25.05.2013 r. (sobota)    - godz. 11.00 – start do kolejnych wyścigów
26.05.2013 r. (niedziela) - godz. 11.00 – start do kolejnych wyścigów
             - godz. 15.30 – zakończenie regat
Przewiduje się rozegranie 8. wyścigów. Po rozegraniu 3. Wyścigów Regaty zostaną uznane za ważne, po rozegraniu 5. wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

6.    Nagrody
Zwycięzcy Regat otrzymają puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej i dziewcząt.

7.    Zakwaterowanie i wyżywienie
Zakwaterowanie i wyżywienie dla zawodników i trenerów można zarezerwować w Hotelu „Rejs” Narodowego Centrum Żeglarstwa (tel.509 214 327, e-mail: rejsgd@o2.pl) oraz w Ośrodku ZG AZS (tel. 58 324-81-00,
e-mail: recepcja@hotelgalion.pl). Rezerwacji należy dokonać do 19.05.2013 r., decydować będzie kolejność złożonych zamówień.

8.    Informacje dodatkowe
W sprawie ewentualnego wynajęcia motorówki lub innych usług należy kontaktować się z sekretariatem NCŻ (tel. 58 322-26-00).

VII OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI AZS MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW w klasach Laser i Laser Radial

ZAWIADOMIENIE O REGATACH


Organizatorem regat jest Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk na zlecenie Zarządu Głównego AZS przy współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim oraz Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.
Regaty będą rozgrywane na akwenie Zatoki Gdańskiej, u ujściu Wisły Śmiałej, w Gdańsku - Górkach Zachodnich, w dniach 14-16 września 2012 roku.


1    PRZEPISY
1.1     Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.
1.2    Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie.
1.3          Regulamin PZŻ - Zasady organizacji żeglarskich sportowych w 2012 roku ma   
            zastosowanie.
2    REKLAMOWANIE
2.1    Łodzie mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.
2    WARUNKI UCZESTNICTWA,  ZGŁOSZENIA i KLASY
3.1     Regaty zostaną rozegrane w następujących konkurencjach:
    MP AZS: klasa Laser Radial, Laser, Finn, 470 K i M, RS:X K i M
    MPJ: klasy Laser Radial K i Laser M   
3.2    W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
3.3    Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
•    dowód wpłaty wpisowego do regat;
•    aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
•    licencja sportowa zawodnika PZŻ;
•    ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
•    certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
•    licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy);
3.4    Zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach Polski AZS poza dokumentami określonymi w punkcie 3.2 zobowiązani są do posiadania następujących dokumentów:
•    przynależność klubową poświadczoną przez władze klubu i trenera zespołu;
•    ważna legitymacja AZS z opłaconymi na bieżąco składkami;
•    certyfikat przynależności akademickiej (druk do pobrania na stronie www.azs.pl w dziale: dla działacza, sport kwalifikowany, MP AZS) lub indeks z wpisem na bieżący rok akademicki (dotyczy studentów, również urlopowanych oraz absolwentów) lub w przypadku studentów nowo przyjętych zaświadczenie z uczelni.
3.5    Zgłoszenia ilości uczestników do regat należy przesłać do KS AZS AWFiS Gdańsk w terminie do 07.09.2012 r. Zgłoszenia nadesłane po upływie powyższego terminu podlegać będą opłacie wpisowego podwyższonej o 50% względem kwot określonych w punkcie 4.1.

4    WPISOWE DO REGAT
4.1    Wpisowe do regat wynosi:

Klasy jednoosobowe 80 zł
Klasy dwuosobowe 120 zł

Wpisowe w przypadku zgłoszenia po 07.09.2012 r.
Klasy jednoosobowe 120 zł
Klasy dwuosobowe 180 zł

5    FORMAT
5.1    Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów.
6    PROGRAM
6.1     Zgłoszenia finalne należy dokonać w biurze regat na terenie Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku-Górkach Zachodnich w dniu poprzedzającym pierwszy wyścig danej konkurencji w regatach tj. w dniu 13.09.2012 r., w godzinach 16.00-20.00. Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie, podlegają opłacie wpisowego określonej w punkcie 4.1, podwyższonej o 50%.
6.2    Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się w dniu zgłoszeń danej konkurencji do regat, o godzinie 20.30 na terenie NCŻ AWFiS Gdańsk.
6.3    W regatach planowane jest rozegranie 9 wyścigów w każdej konkurencji.
6.4    Otwarcie regat planowane jest w dniu 14.09.2012 r. o godz. 9.30.
6.5    Każdego dnia starty do wyścigów planowane są o godz. 11.00.
6.6    W ostatnim dniu regat danej konkurencji sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 15.00.
6.7    Zakończenie regat planowane jest w dniu 16.09.2012 r. o godz. 16.30.

7     POMIARY
7.1    Wszystkie łodzie mają obowiązek umieszczenia właściwych liter przynależności państwowej i numerów na żaglach.
7.2    Wszystkie łodzie mają obowiązek być gotowe do ewentualnej inspekcji sprzętu od godziny 08.30 pierwszego dnia rozgrywania wyścigów dla swojej konkurencji.
7.3    Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą zostać dokonane w dowolnym czasie podczas regat.

8     INSTRUKCJA ŻEGLUGI
8.1    Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat na terenie NCŻ AWFiS Gdańsk.

9    TRASY
9.1    Wyścigi rozgrywane będą na trasach trapezowych lub na wiatr i z wiatrem. Mogą być stosowane modyfikacje tras zakładające umieszczenie linii mety bliżej brzegu.
10     PUNKTACJA
10.1    W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A.
10.2    Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów. W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

11     ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
11.1    Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
11.2    Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przebywać na zewnątrz jakichkolwiek obszarów, w których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału przygotowanie do pierwszego startu pierwszej konkurencji do czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, generalnego odwołania lub przerwania.
11.3    Wszystkie osoby prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przedstawić ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR.

12    POSTOJOWANIE SPRZĘTU
12.1    Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatorów.

13    KOMUNIKACJA RADIOWA
13.1    Będąc w wyścigu łodzie nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych i telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż dostarczone przez komisję regatową.

14    NAGRODY
14.1    Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach, konkurencjach i kategoriach otrzymują odpowiednio tytuły Mistrzów Polski Juniorów lub Mistrzostw Polski AZS.
14.2    Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 w poszczególnych klasach, konkurencjach i  kategoriach otrzymają odpowiedni medale MPJ i/lub Mistrzostw Polski AZS.
14.3    W klasyfikacji generalnej za wszystkie klasy – w punktacji: klubów AZS i Wyższych Uczelni zostaną przyznane puchary za miejsca 1-3.

15     ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
15.1    Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.

16     PRAWA DO WIZERUNKU
16.1    Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
16.2    Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.

17    INFORMACJE DODATKOWE
17.1     Zakwaterowanie i wyżywienie dla zawodników i trenerów można zarezerwować w
            Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk. Kontakt: Hotel – Restauracja „Rejs” –
            Pani Anna Sawicka tel. 509 214 327, e-mail:rejsgd@o2.pl oraz w   Centralnym  Ośrodku
Sportu Akademickiego ZG AZS w Gdańsku-Górkach Zachodnich. Kontakt: Hotel  „Galion” – Recepcja lub Pan Maciej Olszewski, 58 324-81-00, e-mail:marketing@hotelgalion.pl.
17.2    Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
17.3    Uczestników Otwartych Mistrzostw Polski AZS obowiązywać będzie również Regulamin na 2012 rok.


18    INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE:
Polski Związek Żeglarski – Andrzej Wyrzykowski
e-mail: pyaaw@pya.org.pl
http://www.pya.org.pl

Sędzia Główny – Roman Chyła
tel. 607 246 660
e-mail: dominasport@o2.pl

KS AZS AWFiS Gdańsk i NCŻ AWFiS Gdańsk – Krzysztof Zawalski
tel. 58 322-26-03
e-mail: kzawalski@awf.gda.pl
http://www.ncz.awf.gda.pl

Kierownik Biura Regat – Mirosław Seidel
e-mail: semir@awf.gda.pl

XVII PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA GDAŃSKA

1.    Termin i miejsce

Regaty rozegrane zostaną w dniach 18-20.05.2012 r.(piątek – niedziela) na wodach Zatoki Gdańskiej, u ujścia Wisły Śmiałej w Gdańsku – Górki Zachodnie w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS, ul Stogi 20 A, 80-642 Gdańsk Górki Zachodnie oraz w Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego ZG AZS.
Regaty będą współfinansowane ze środków finansowych Urzędu Miasta w Gdańsku i Urzędu Marszałkowskiego.
                             
2.    Organizator

Organizatorem regat jest Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk, ul. Czyżewskiego 29, 80-336 Gdańsk tel. 0-58 552-02-05 lub 0-58 554-71-06, fax.  0-58 554-72-91, e-mail: semir@awf.gda.pl, www.azs.awf.gda.pl

3.    Przepisy

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z PRŻ 2009-2012, informacjami PZŻ na 2012 rok, przepisami klasowymi,
zawiadomieniem o regatach oraz instrukcją żeglugi, która dostępna będzie w dniu zgłoszeń.

4.    Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia wstępne do regat należy przesłać na adres organizatora do dnia 13.05.2012 r. Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w siedzibie Komisji Regatowej w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku – Górki Zachodnie w dniu 17.05.2011 r. (czwartek) od 16.00 do 19.00.

Wpisowe do regat wynosi 80,- zł od załogi. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, licencje i ubezpieczenia OC (wg ustaleń PZŻ) oraz certyfikat jachtu - wydany przez PZŻ).

 
5.    Program regat

18.05.2012 r. (piątek) - godz. 10.00 – otwarcie regat
- godz. 12.00 – start do I wyścigu
19.05.2012 r. (sobota) - godz. 11.00 – start do kolejnych wyścigów
20.05.2012 r. (niedziela) - godz. 11.00 – start do kolejnych wyścigów
- godz. 15.30 – zakończenie regat

Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów. Po rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne, po rozegraniu 5 wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

6.    Nagrody

Zwycięzcy regat otrzymają puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej i dziewcząt.

7.    Zakwaterowanie i wyżywienie

Zakwaterowanie i wyżywienie dla zawodników i trenerów można zarezerwować w Hotelu „Jadar” Narodowego Centrum Żeglarstwa (tel. kontaktowy: Dariusz Stangrecki, 500 182 232 lub 58 304-23-93) lub w Hotelu „Galion” COSA ZG AZS (tel. kontaktowy: 58 324-81-00, e-mail: recepcja@hotelgalion.pl). Rezerwacji należy dokonać do 13.05.2011 r., o rezerwacji decydować będzie kolejność złożonych zamówień.

8.    Informacje dodatkowe

W sprawie ewentualnego wynajęcia motorówki lub innych usług można skontaktować się z NCŻ pod numerem tel. 0-58 322-26-05 (Beata Mackiewicz).

Akademickie Mistrzostwa Pomorza w żeglarstwie

Po blisko 40 latach przerwy na akwenie Górek Zachodnich zorganizowano, 15 maja br. Akademickie Mistrzostwa Pomorza w żeglarstwie. To kolejna impreza w ramach obchodów 5-lecia powstania Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS.
Regaty odbyły się w formule przesiadkowej na jachtach kabinowych Balt 23. Zawodnicy żeglowali w każdym wyścigu na innym jachcie, by w ten sposób wykluczyć różnice sprzętowe.
Wystartowało 32 studentów z 5 uczelni: AM, AMW, PG, UG i AWFiS. Wiał słaby i zmienny wiatr, któremu towarzyszyły przelotne opady i lokalny prąd. Komisja Sędziowska, w studenckiej obsadzie ze specjalizacji trenerskiej z gdańskiej AWFiS zdołała w tych wyjątkowo trudnych warunkach żeglugowych przeprowadzić 5 wyścigów. Ostatecznie z zaciętej rywalizacji zwycięsko wyszła załoga z Akademii Morskiej, przed Politechniką Gdańską i AWFiS.
Fundatorem pucharów i medali w tym roku był rektor AWFiS, prof. Waldemar Moska, który osobiście udekorował zwycięzców i zaproponował zaproszenie w kolejnych latach przedstawicieli uczelni z całej Polski. Regaty odbyły się pod patronatem Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.
Jak powiedział na zakończeniu regat dr Krzysztof Zawalski, kierownik NCŻ, który jest pomysłodawcą tych regat, rodzi się wielka szansa, aby powrócić do pięknej tradycji, zapoczątkowanej przez żeglarzy z Akademickiego Klubu Morskiego. Zarząd Główny AZS organizuje coraz więcej imprez żeglarskich, m.in. mistrzostwa Polski w klasie Omega w Giżycku czy Akademickie Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich w Górkach Zachodnich. Nadszedł czas, aby śmielej rozwijać zamiłowania studentów do żeglowania na akwenach morskich. Niewykluczone, że podjęta inicjatywa doprowadzi w niedługim czasie do zorganizowania morskich akademickich mistrzostw Polski w żeglarstwie. Zachętą do takich działań są dokonania uczelni francuskich, które na początku kwietnia br. nad Atlantykiem w Lorient zorganizowały kolejną edycję słynnych już regat EDEC. Wystartowało w nich 1500 studentów z kilku krajów, ścigając się na jachtach zatokowych i pełnomorskich.

Klasyfikacja końcowa:

1. m. Akademia Morska z załogą w składzie: Borysewicz Mateusz (sternik), Gajewski Mateusz, Halicki Robert, Doroś Ireneusz
2. m. Politechnika Gdańska - Filip Pietrzak (sternik), Patryk Richter, Mikołaj Koropecki, Kuba Drozdowski
3. m. AWFiS Gdańsk - Karol Jączkowski (sternik), Irmina Kokosza, Nina Szymczyk, Piotr Budrewicz
4. m. AWFiS Gdańsk – Tomasz Barańczuk (sternik), Oskar Jacyno, Mateusz Zieniewicz, Marcin Sanborski
5.  Uniwersytet Gdański - Dublinowska Magdalena (sternik), Monika Kondlewska, Krzysztof Boss, Judyta Mrózek Gliszczyńska
6. m. AMW Gdynia – Jan Talarka (sternik), Piotr Zienke, Dominik Kościelniak, Mikołaj Wiśniewski
7. m. AWFiS Gdańsk – Anna Golec (sternik), Izabela Dutkiewicz, Mikołaj Pudkiewicz, Szymon Sigitowicz

XVI Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska

Po raz 16. sekcja żeglarska Klubu Sportowego AZS AWFiS w Gdańsku zorganizowała w dniach 20-22 Maja, Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska w klasach: 420 i L’Equipe.
Do bazy Narodowego Centrum Żeglarstwa (Biuro Regat) i sąsiedniego Centralnego Ośrodka Sportu

Akademickiego w Gdańsku - Górkach Zachodnich, zgłosiły się ekipy z 13 klubów z całej Polski.

W klasie 420 wystartowały 23 załogi, zaś w L’Equipe 16. Łącznie było 76 żeglujących w tym:
34 zawodniczki i 42 zawodników. Regaty stanowiły drugą eliminację do Mistrzostw Europy w
L’Equipe, które odbędą się w Bilbao w Hiszpanii, w dniach 01-07 Sierpnia i ME w 420, które z
kolei odbędą się w Nieuwport w Belgii, w dniach 07-15 Sierpnia i ME, a także do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w obu klasach, Zegrze, 12-16 Sierpnia.

Zakładano rozegranie 9 wyścigów w każdej klasie. Pierwszego dnia rozegrano 3 wyścigi,
drugiego 4 i ostatniego 2. Trasy wyścigów sędzia główny regat Roman Chyła z Chojnic
rozstawiał na Zatoce Gdańskiej w pobliżu ujścia Wisły Śmiałej. Pogoda w zasadzie dopisała.
Pierwszego dnia rano była mgła, ale w kolejnych godzinach i następnych dniach świeciło
słońce, a wiatr północno-zachodni dmuchał z siłą 2-4° w skali Beauforta.
Regaty doskonale wpisały się w cykl imprez odbywających się w Gdańsku, a uświetniających
Europejskie Dni Morza, Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Żeglarskiego i „Majówkę 90 lat
Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku”.
 
Rywalizacji załóg przyglądali się Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki, radny PO –
Mirosław Zdanowicz, Rektor AWFiS Gdańsk – Waldemar Moska, Kanclerz Uczelni Olgierd Bojke,
Prezes Klubu – Tomasz Tomiak, Komandor Sekcji – Krzysztof Zawalski i liczne grono rodziców.
Dla ważności regat należało rozegrać minimum 4 wyścigi. Wyniki końcowe zamieszczone są w
załącznikach.
Dominowały załogi z Klubów: CHKŻ Chojnice, Spójni Warszawa, MKS „Dwójka” Warszawa i LKS
Charzykowy.

Pierwsze trzy załogi w klasie 420 i L’Equipe w klasyfikacjach generalnych i za pierwsze
miejsca w klasyfikacjach dziewcząt - XVI Regat, otrzymały puchary ufundowane przez
Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska - Bogdana Oleszka oraz drobne nagrody rzeczowe z Biura
Prezydenta ds. Promocji Miasta Gdańska.
Należy podkreślić, że Regaty były współfinansowane przez: Urząd i Radę Miasta Gdańska oraz
Urząd Marszałkowski.
Tekst i zdjęcia: Mirosław Seidel    Gdańsk, dn. 23/05/2011

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

XVI PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIASTA GDAŃSKA
w klasie L’EQUIPE i 420
Gdańsk - Górki Zachodnie, 20-22.05.2011 r.

1. Termin i miejsce

Regaty rozegrane zostaną w dniach 20-22.05.2011 r. na wodach Zatoki Gdańskiej, u ujścia Wisły Śmiałej
w Gdańsku – Górki Zachodnie w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS, ul Stogi 20 A, 80-642 Gdańsk
Górki Zachodnie oraz w Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego ZG AZS.
Regaty będą współfinansowane ze środków finansowych Urzędu Miasta w Gdańsku i Urzędu
Marszałkowskiego.

2. Organizator

Organizatorem regat jest Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk, ul. Czyżewskiego 29, 80-336 Gdańsk
tel. 0-58 552-02-05 lub 0-58 554-71-06, fax.  0-58 554-72-91, e-mail: semir@awf.gda.pl,
www.azs.awf.gda.pl

3. Przepisy

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z PRŻ 2009-2012, informacjami PZŻ na 20011 rok, przepisami klasowymi,
zawiadomieniem o regatach oraz instrukcją żeglugi, która dostępna będzie w dniu zgłoszeń.

4. Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia wstępne do regat należy przesłać na adres organizatora do dnia 13.05.2011 r.
Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w siedzibie Komisji Regatowej w Narodowym Centrum Żeglarstwa
AWFiS w Gdańsku – Górki Zachodnie w dniu 19.05.2011 r. (czwartek) od 17.00 do 20.00.

Wpisowe do regat wynosi 80,- zł od załogi. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, licencje i ubezpieczenia OC (wg ustaleń PZŻ) oraz certyfikat jachtu - wydany przez PZŻ).

5. Program regat

20.05.2011 r. (piątek)  - godz. 10.00 – otwarcie regat
 - godz. 12.00 – start do I wyścigu
 21.05.2011 r. (sobota) - godz. 11.00 – start do kolejnych wyścigów
 22.05.2011 r. (niedziela) - godz. 11.00 – start do kolejnych wyścigów
 - godz. 15.30 – zakończenie regat

Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów. Po rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne, po rozegraniu 5 wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

6. Nagrody

Zwycięzcy regat otrzymają puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacji ogólnej i dziewcząt.

7. Zakwaterowanie i wyżywienie

Zakwaterowanie i wyżywienie dla zawodników i trenerów można zarezerwować w Hotelu „Jadar” Narodowego Centrum Żeglarstwa (tel. kontaktowy: Dariusz Stangrecki, 500 182 232 lub 58 304-23-93) lub w Hotelu „Galion” COSA ZG AZS (tel. kontaktowy: 58 324-81-00, e-mail: recepcja@hotelgalion.pl). Rezerwacji należy dokonać do 13.05.2011 r., o rezerwacji decydować będzie kolejność złożonych zamówień.

8. Informacje dodatkowe

W sprawie ewentualnego wynajęcia motorówki lub innych usług można skontaktować się z NCŻ pod numerem tel. 0-58 322-26-05 (Ewa Kłosowska).

Kierownik                                                                 Komandor  
Sekcji sportowych                                                     Sekcji Żeglarskiej              
KS AZS-AWFiS Gdańsk                                                  KS AZS-AWFiS Gdańsk     
Mirosław SEIDEL                                                         Krzysztof ZAWALSKI      

 

                   

 

Regaty Mediów o puchar 5-lecia NCŻ Regaty w klasie Optymist

Regaty Mediów o puchar 5-lecia NCŻ

ZAWIADOMIENIE
o Regatach Mediów o Puchar 5-lecia NCŻ
(Górki Zachodnie, 18 czerwca 2011 r.)

1. ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem regat jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu (przy współudziale studentów ze specjalizacji trenerskiej AWFiS). Biuro regat znajdować się będzie w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku-Górkach Zachodnich.
1.2 Regaty będą rozgrywane na rozlewisku Wisły Śmiałej w dniu 18 czerwca 2011r.

2. PRZEPISY
Regaty odbędą się zgodnie z przepisami  regatowymi ISAF.

3. KLASA REGAT
3.1 Regaty zostaną rozegrane w klasie turystyczno - szkoleniowej Balt 23 Armor.
      (Dane techniczne i opis klasy w załączeniu)
 

4. ZGŁOSZENIA, WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1 Zgłoszenie wstępne do regat na załączonym formularzu należy przesłać na adres: ncz@awf.gda.pl do  15 czerwca br. Ostateczne zgłoszenia należy dokonać w dniu regat od godziny 8.30 do 9.30 w biurze regat w Narodowym Centrum Żeglarstwa.
4.2 Załoga reprezentująca daną redakcję może liczyć łącznie ze sternikiem 4 osoby. Wszyscy członkowie załóg powinni pracować w mediach publicznych bądź prywatnych.
4.3 W przypadku zgłoszenia mniej niż 8 załóg do regat przewiduje się dopuszczenie załogi, stanowiącej II reprezentację danej redakcji (na podstawie kolejności zgłoszeń).
4.4 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat sternik jachtu powinien posiadać patent co najmniej żeglarza jachtowego. (Jeśli przedstawiciele danej redakcji nie będą w stanie znaleźć sternika z patentem, organizator zapewnia sterników ze stosownymi uprawnieniami, którzy będą losowani na miejscu. W tym przypadku wytypowana przez dana redakcją załoga będzie składać się z trzech osób.)

5. PROGRAM REGAT
5.1 Program regat:
Regaty odbędą się w dniu 18 czerwca br. (sobota) wg następującego harmonogramu:
•    8.30 - 9.30 - zgłoszenia do regat,
•    10.00 - odprawa załóg,
•    11.00 - sygnał do pierwszego wyścigu, następne wyścigi wg sygnału Komisji Sędziowskiej,
•    16.00 - zakończenie regat ze spotkaniem towarzyskim
5.2 Planowane jest rozegranie 5 wyścigów

6. TRASA I FORMUŁA ROZGRYWANIA REGAT
6.1 Wyścigi rozgrywane będą na trasie trójkątnej, w formule regat przesiadkowych.

7. PUNKTACJA
7.1 Regaty zostaną przeprowadzone systemem małych punktów.
7.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 2 wyścigów.
7.3 a) W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigi, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone będą do punktacji końcowej.
7.3 b) W przypadku rozegrania 5 wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

8. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

9. NAGRODY
Dla pierwszej załogi zostanie wręczony Puchar Przechodni. Pozostali uczestnicy regat otrzymają dyplomy i okolicznościowe pamiątki.

10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

11. INFORMACJE DODATKOWE
 Wszelkich szczegółowych informacji można zasięgnąć u organizatora regat: Ewa Kłosowska (tel. 58 322 26 05) lub Beata Mackiewicz (58 322 26 00)

Za Organizatora
dr Krzysztof Zawalski

ZGŁOSZENIE DO REGAT - do pobrania

Regaty w klasie Optymist z okazji 5-lecia NCŻ

ZAWIADOMIENIE

REGATY W KLASIE OPTYMIST  O PUCHAR 5 – LECIA
NARODOWEGO CENTRUM ŻEGLARSTWA


Termin i miejsce regat
Regaty odbędą się 18 czerwca 2011 w kl. OPTIMIST w Górkach Zachodnich

Organizator
Organizatorem regat jest Narodowe Centrum Żeglarstwa i Klub Żeglarski Optymiści Gdańsk

Zgłoszenia
Przyjmowane będą w biurze Regat w dniu 18.06.2011 r. w godz. 09.00-10.00
Przewidywane koszty
Wpisowe do regat Optymist  – 20 zł.
 
Przepisy
Zgodnie z PRŻ 2009-2012, informatorem PZŻ, przepisami klasy OPTIMIST i Instrukcją Żeglugi

Kategoria Zawodów
Reklamowanie na regatach nie może przekraczać ograniczeń zgodnie z PRŻ 2009-2012

Procedura zgłoszeniowa
- Aktualne badania lekarskie ( dotyczy tylko zawodników polskich )
- Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego
 
Odpowiedzialność za szkody i ubezpieczenia
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie nie zawinione.

Instrukcja żeglugi
Będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat na przystani NCŻ

Program regat
09.00 – 19.00 zgłoszenia do regat
10.00   – otwarcie regat
11.00   – start do pierwszego wyścigu
16.00   – uroczyste zakończenie regat
Dla klasy OPTIMIST przewiduje się rozegranie 5 wyścigów, a regaty zostaną zaliczone po odbyciu się trzech wyścigów.

Nagrody
I-III miejsce: nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale

Pomiary
Każdy jacht musi posiadać certyfikat pomiarowy. Dodatkowo dokonane zostaną pomiary kontrolne wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi.

Prawo do wizerunku
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

Łodzie trenerów i obserwatorów
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłaszania.
 
Informacje dodatkowe
Celem uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się:
Piotr Kamola kom. 667 097 779
piotrkamola@wp.plPuchar Limito

Zawiadomienie o Regatach

Puchar Limito 2011
Górki Zachodnie 27 – 28 sierpnia 2011

1. Termin i miejsce regat
 Regaty odbędą się w dniach 27-28.08.2011 na Rozlewisku Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich.

2. Organizator
 Organizatorami regat są:

  Klub Żeglarski Optymiści Gdańsk,   piotrkamola@wp.pl, 667 097 779
  Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk

3. Zgłoszenia
 Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w biurze regat w dniu:
26.08.2011 w godz. 18.00 – 19.00  i 27.08.2011 w godz. 9.00 - 10.00
 
4. Wpisowe do regat
 Wpisowe do regat wynosi 25,- PLN

5. Przepisy
 Regaty będą przeprowadzone zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF (RRS), PZŻ oraz przepisami klasowymi NSKO i Instrukcją Żeglugi.

6. Procedura zgłoszeniowa
  - Ubezpieczenie OC uczestników regat
  - Aktualne badania lekarskie
  - Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego

7. Odpowiedzialność za szkody i ubezpieczenia
 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie     nie zawinione.

8. Instrukcja żeglugi
 Zawodnicy otrzymają instrukcję żeglugi po dopełnieniu formalności zgłoszeniowych.

9. Program regat:
  26.08.2011  Piątek 18.00 – 19.00 zgłoszenia do regat
  27.08.2011  Sobota 9.00 – 10.00 zgłoszenia do regat
  27.08.2011  Sobota 11.00 start do pierwszego wyścigu
  28.08.2011  Niedziela  10.00 start do kolejnych wyścigów
  28.08.2011  Niedziela  15.30  -  uroczyste zakończenie regat

 Szczegółowy program regat zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie.

10. Nagrody
  Organizator w osobnym komunikacie przedstawi nagrody dla najlepszych zawodników regat.

ZAWIADOMIENIE - pobierz w PDF

Regaty o Puchar Dyrektora Wydziału Edukacji UM Gdańska, Mistrzostwa Szkół Gdańskich w klasie Optymist

Regaty o Puchar Dyrektora Wydziału Edukacji UM Gdańska

Mistrzostwa Szkół Gdańskich w klasie Optymist

Termin: 11 września

VI Otwarte Mistrzostwa Polski AZS w klasach olimpijskich

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
                                                                    
VI Otwarte Mistrzostwa Polski AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
w klasach olimpijskich: RS:X, Laser Radial, Laser Standard, 49-er, 470
i przygotowawczych: 420, L’Equipe
     
1.ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Klub Sportowy AZS-AWFiS Gdańsk, ul. Czyżewskiego 29, 80-336 Gdańsk tel., fax 552-02-05, e-mail: semir@awf.gda.pl na zlecenie Zarządu Głównego AZS, we współpracy z: Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk, Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarstwa i Polskim Związkiem Żeglarskim.

2.TERMIN I MIEJSCE

Regaty zostaną rozegrane w dniach, 16-18/09/2011 r. na wodach Zatoki Gdańskiej, u ujścia Wisły Śmiałej w Gdańsku – Górki Zachodnie.
   
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk
ul. Stogi 20 A, 80-642 Gdańsk - Górki Zachodnie.
Sekretariat (058)322 26 00, Bosman (058) 322 26 01

3.PRZEPISY

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z PRŻ 2009-2012, przepisami klasowymi, zawiadomieniem o regatach oraz instrukcją żeglugi, która dostępna będzie w dniu ostatecznych zgłoszeń.

4.ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia wstępne do regat należy przesłać na adres organizatora do dnia 02.09.2011r.,
e-mail: semir@awf.gda.pl (Mirosław Seidel – Kierownik sekcji żeglarskiej).
Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą na terenie Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku – Górki Zachodnie, w dniu 15.09.2011 r. (czwartek) od 17.00 do 20.00.
Wpisowe do regat wg. stawek zawartych w Informatorze dla Mistrzostw Polski (jachty jednoosobowe – 80 zł, jachty dwuosobowe – 120 zł). Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, licencje i ubezpieczenia OC (wg ustaleń PZŻ) oraz certyfikaty jachtów.

5.PROGRAM

16/09/2011 (piątek)

10.00 – otwarcie regat
12.00 – start do I wyścigu

17/09/2011 (sobota)

11.00 – start do kolejnych wyścigów

18/09/2011 (niedziela)

11.00 – start do kolejnych wyścigów
16.00 – zakończenie regat, wręczenie nagród.

W dniu 18/09/2011 r. żaden sygnał ostrzegawczy dla pierwszej klasy startującej nie zostanie podany po godz. 13.00. Sygnał ostrzegawczy dla pierwszej klasy, automatycznie otwiera procedury startowe dla klas następnych.
Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów. Po rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne, po rozegraniu 5 wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

6.NAGRODY

Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 otrzymają medale AMP. W klasyfikacji generalnej za wszystkie klasy – w punktacji: Klubów AZS i Wyższych Uczelni zostaną przyznane puchary od: I do III miejsca.

7.ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie i wyżywienie dla zawodników i trenerów można zarezerwować w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk. Kontakt: Dariusz Stangrecki, 58 304 23 93 lub 500 182 232 oraz w Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego ZG AZS w Górkach Zachodnich. Kontakt: Maciej Olszewski, 58 324-81-00. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dyrektor 
Klubu Sportowego
AZS-AWFiS Gdańsk 
                               
/-/ Igor Łuczak                                                 


ZAWIADOMIENIE - pobierz w PDF

REGULAMIN - pobierz w PDF

ZGŁOSZENIE - pobierz w PDF

Mistrzostwa Polski Klas Olimpijskich

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
MISTRZOSTWA POLSKI KLAS OLIMPIJSKICH
(Gdańsk – Górki Zachodnie, 22-25 września 2011 r.)


1 ORGANIZATOR


1.1 Organizatorem regat jest KS AZS AWFiS w Gdańsku przy współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim w           Warszawie i Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku.
1.2 Regaty będą rozgrywane na akwenie Zatoki Gdańskiej w Gdańsku – Górkach Zachodnich w dniach 22-25.09.2011 r.

2 PRZEPISY

2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.
2.2 Instrukcja żeglugi zawierać będzie Dodatek Q dotyczący ostatniego wyścigu regat, zwanego wyścigiem medalowym.
2.3 Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie.


3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
3.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach, konkurencjach i kategoriach:
Klasa                         Konkurencja                      Kategoria
RS:X                          Kobiety                            Seniorki, Młodzież
RS:X                          Mężczyźni                        Seniorzy, Młodzież

Laser Radial               Kobiety                            Seniorki, Młodzież
Laser                        Mężczyźni                         Seniorzy, Młodzież
Finn                         Mężczyźni                         Seniorzy, Młodzież
470                          Mężczyźni                         Seniorzy, Młodzież
470                          Kobiety                             Seniorki, Młodzież
3.3 W przypadku zgłoszenia mniej niż 10 łodzi w konkurencjach RS:X K lub 470 K, starty do regat powyższych klas mogą być przeprowadzane wspólnie.
3.4 Podział na floty w regatach uzależniony jest od klas i konkurencji. Kategorie wiekowe nie warunkują podziału na floty.
3.5 Zgłoszenia ilości uczestników i wpisowe do regat należy przesłać do:
KS AZS AWFiS
80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 29
tel./fax: 58-552-02-05
e-mail: semir@awf.gda.pl (Mirosław Seidel – Kierownik sekcji żeglarskiej)
www: azsawfis.pl

w terminie do 18.09.2011r. Nr konta 85 1240 1242 1111 0000 1588 1542 – Klub Sportowy AZS AWFiS, ul. Czyżęwskiego 20, 80-336 Gdańsk. Zgłoszenia i wpisowe nadesłane po upływie powyższego terminu podlegać będą opłacie wpisowego podwyższonej o 50% względem kwot określonych w punkcie 3.6.

3.6 Wpisowe do regat wynosi:

Klasa                                         Wpisowe                          Wpisowe w przypadku zgłoszenia po 18.09.2011r.
RS:X, Laser, Laser Radial, Finn      80,00 PLN                        120 PLN
470                                           120,00 PLN                      180 PLN

4 ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT

4.1 Zgłoszenia finalne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat na terenie Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku – Górkach Zachodnich w dniu 21.09.2011r. (środa) w godzinach 17.00-20.00. Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie, podlegają opłacie wpisowego podwyższonej o 50%, określonej w punkcie 3.6.
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
- dowód wpłaty wpisowego do regat;
- aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
- licencja sportowa zawodnika PZŻ;
- uprawnienia żeglarskie wymagane do prowadzenia jachtu danej klasy (dotyczy tylko zawodników polskich);
- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
- certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
- licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).


5 PROGRAM REGAT

5.1 Program regat będzie następujący:

Dzień              Data                    Godziny
Środa             21.09.2011r.         17.00-20.0020.30   Rejestracja zgłoszeń, odprawa trenerów i kierowników ekip
Czwartek       22.09.2011r.          11.30                   Wyścigi
Piątek           23.09.2011r.          11.00                    Wyścigi
Sobota           24.09.2011r.         11.00                     Wyścigi
Niedziela       25.09.2011r.          11.0016.00            Wyścigi, zakończenie regat

5.2 Planowane jest rozegranie 10 wyścigów w serii podstawowej (11 wyścigów dla zawodników nie zakwalifikowanych do wyścigu medalowego).
5.3 Wyścig medalowy będzie rozegrany ostatniego dnia regat. Zawodnicy nie zakwalifikowani do wyścigu medalowego uczestniczą w dodatkowym wyścigu serii podstawowej zaliczanym do klasyfikacji końcowej regat.
5.4 W dniu 25.09.2011r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 14.00.


6 INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi oraz Dodatek Q będą dostępne po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat 21.09.2011r.

7 POMIARY

Podczas procedury zgłoszeniowej w zakresie obowiązkowym zostaną dokonane następujące pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi:
- kontrola certyfikatu krajowego
- licencje na reklamowanie
- waga kadłuba i osprzętu
- oznakowanie sprzętu zgłoszonego do regat
- kontrola bezpieczeństwa zgodnie w wymogami przepisów klasowych (zbiorniki wypornościowe, zabezpieczenia itp.)


8 TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT

8.1 Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.
8.2 Wyścig medalowy odbędzie się ostatniego dnia regat dla klas, w których w regatach rywalizować będzie minimum 20 łodzi, pod warunkiem wcześniejszego rozegrania 4 wyścigów. Jeśli wyścig medalowy nie zostanie rozegrany, wyniki regat określone będą na podstawie ukończonej serii.

9 SYSTEM KAR

9.1 W regatach stosowany będzie Dodatek P PRŻ.
9.2 Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne. Prawo do odwołań zostaje zniesione na podstawie PRŻ 70.5.

10 PUNKTACJA

10.1 Punktacja dotycząca poszczególnych kategorii wiekowych i konkurencji (jeśli dotyczy) obliczana będzie na podstawie wyników końcowych danej floty.
10.2 Punkty w wyścigu medalowym będą liczone podwójnie (np. 2 punkty za 1 miejsce, 4 punkty za 2 miejsce, itd.)
10.3 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.
10.4 a) W przypadku rozegrania mniej niż 5 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.
b) W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.
c) Na wynik końcowy jachtu składają się wyniki serii podstawowej z uwzględnieniem odrzucenia najgorszego wyścigu oraz wyścigu medalowego; wyścig medalowy nie podlega odrzuceniu.
d) W przypadku jachtów biorących udział w wyścigu medalowym remisy w regatach rozpatrywane są na korzyść jachtu, który osiągnął lepszy wyniki w wyścigu medalowym.


11 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12 PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13 NAGRODY

13.1 Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach, konkurencjach i kategoriach otrzymują odpowiednio tytuły Mistrzów Polski.
13.2 Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 w poszczególnych klasach, konkurencjach i kategoriach otrzymają medale i nagrody okolicznościowe

14 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.

15  INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

15.1 Zakwaterowanie i wyżywienie można rezerwować w hotelach:
1) Jadar w NCŻ AWFiS (kantakt tel. 509 208 670 lub mail: jadar.hotel@wp.pl)
2) Galion w ośrodku ZG AZS (kontakt: tel. 519 166 307 lub mail: recepcja@hotelgalion.pl)
Rezerwacja będzie dokonywana wg kolejności zamówienia.

15.2 Osoby kontaktowe:
Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk
Krzysztof Zawalski
Adres: ul. Stogi 20 A, 80-642 Gdańsk
tel. 58 322 26 00
e-mail: kzawalski@awf.gda.pl
   www: ncz.awf.gda.pl

Polski Związek Żeglarski
Tomasz Chamera
01-226 Warszawa, ul. Ludwiki 4
tel. 608 394 821
e-mail: t.chamera@pya.org.pl
http://www.polsailing.pl

Pobierz w PDF - ZAWIADOMIENIE

Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego w Match Racingu

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
II Regaty o Puchar Marszałka Woj. Pomorskiego w Match Race Kobiet –
Gdańsk - Górki Zachodnie, 07-08.10.2011 (piątek - sobota)

1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem regat jest KS AZS AWFiS Gdańsk, Marszałek Woj. Pomorskiego, Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk.

2. DATA I MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT
07-08.10.2011 (piątek - sobota) – Rozlewisko Wisły Śmiałej.


3. PROGRAM REGAT
a. Otwarcie biura regat odbędzie się 07.10.2010 o godzinie 10:00.
b. Rejestracja załóg od godziny 10:00 – 12:00 (piątek).
c. Odprawa sterników odbędzie się o godzinie 11:30 (piątek).
d. Ceremonia otwarcia odbędzie się o godzinie 11:30 (piątek).
g. Wyścigi odbywać się będą w piątek 4 wyścigi i w sobotę 4 wyścigi.
h. Sygnał ostrzeżenia nastąpi o godzinie 13:00.
i.  Rozdanie pucharów odbędzie się w sobotę o godzinie 15:00.


4. ZAŁOGI UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W REGATACH
a. Maksymalnie 10 załóg zostanie dopuszczonych do wzięcia udziału w regatach.
b. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek spełniać wymogi przepisu 19.2.

5. ZGŁOSZENIA
6.1 Zawodnicy przyjęci będą do regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w miejscu regat.
6.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów,
· dowód wpłaty wpisowego do regat.
· ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 EUR.
6.3. Wpisowe do regat wynosi 120 złotych (brutto). Przy zgłoszeniach akceptowana będzie tylko gotówka.


6. PRZEPISY
7.1. W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.
7.2. W przypadku konfliktu między przepisami zawartymi w zawiadomieniu o regatach, a przepisami w instrukcji żeglugi, przepisy ujęte w instrukcji będą obowiązujące.

7. JACHTY I ŻAGLE
a. Regaty zostaną rozegrane na łodziach typu Balt 23 Armor.
 
8. ZAŁOGA (WŁĄCZAJĄC STERNIKA)
a. Ilość członków załogi, włączając sternika, wynosi 3-4 osoby.

9. FORMAT REGAT
a. Zostanie rozegranych 8 wyścigów flotowych.

10. TRASA
Obowiązywać będzie prawoskrętna trasa dwóch okrążeń „na wiatr / z wiatrem” z metą na kursie z wiatrem.

11. NAGRODY
a. Zostaną przyznane następujące nagrody:
- miejsca 1-3: puchary i dyplomy za wszystkie miejsca.

12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i Sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.


14. INFORMACJE I KONTAKT
Adam Jankowski
tel. 501660805